Sunday, 25 February 2007

Kemasek Lagi

Masih keliru, Kemasek atau Kemasik, kalau ditulis Jawi alangkah senang, " sim ya ka' "...

No comments: